Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newslettera Domu Kultury Włochy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2021

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów

Administratorem danych jest Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02‑479 Warszawa, tel. +48 22 863 73 23. Z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Kultury „Włochy” można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie pod adresem Domu Kultury.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane przetwarzane są w celu wysyłania powiadomień o wybranych kategoriach wydarzeń (newsletter), które będą mieć miejsce w Domu Kultury Włochy lub jednej z jego placówek. W każdym newsletterze mogą również znaleźć się informacje o niektórych wydarzeniach z pozostałych kategorii.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach (zwłaszcza w przypadku osób pełniących funkcje publiczne) podstawą przetwarzania może być uzasadniony prawnie interes administratora, jakim jest informowanie o swojej działalności.

Aby odwołać subskrypcję określonej kategorii wydarzeń należy skorzystać z przycisku dostępnego na dole każdego wydania newslettera. Odwołanie subskrypcji wszystkich kategorii wydarzeń dla danego adresu  będzie równoznaczne z wycofaniem zgody i spowoduje usunięcie adresu email z naszej bazy subskrybentów.

Można też odwołać subskrypcję przez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres newsletter@dkwlochy.pl z żądaniem odwołania subskrypcji wskazanej kategorii wydarzeń i ze wskazaniem adresu email, którego dotyczy żądanie (jeśli jest on inny niż adres, z którego wysłano żądanie). Na ten adres można też wysłać oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie nie jest oparte o zgodę osoby, której dane dotyczą).

Ponowne dodanie adresu do bazy odbywa się za przy użyciu formularza na stronie dkwlochy.pl.

Aby zmienić adres email, na który ma być wysyłany newsletter, należy zrezygnować z subskrypcji na dotychczasowy adres (wg instrukcji podanej wyżej) i zapisać się ponownie przy użyciu nowego adresu.

Zebrane dane mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury „Włochy”,   z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń Domu Kultury w tym zakresie.

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Dom Kultury „Włochy”, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania. Dane mogą też zostać usunięte w przypadku, gdy kolejne próby dostarczenia newslettera pod podany adres poczty elektronicznej nie powiodą się.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury Włochy
Data utworzenia:2021-04-28
Data publikacji:2021-04-28
Osoba sporządzająca dokument:Karol Górski
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:2360

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-25 11:35:38Michał KamińskiZmiana treści klauzuliInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newslettera Domu Kultury Włochy
2021-04-28 15:22:18Michał KamińskiWprowadzenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newslettera Domu Kultury WłochyInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newslettera Domu Kultury Włochy