Praca na stanowisku "portier"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Dom Kultury „Włochy”  zatrudni w Artystycznym Domu Animacji – filii DK „Włochy” osobę na stanowisko portiera.

Zakres  czynności :

- pełnienie dyżuru na portierni.

- nadzór nad osobami wchodzącymi budynku ADA i udzielanie informacji .

 - otwieranie i zamykanie budynku, przygotowywanie pomieszczeń na zajęcia i imprezy.

- wydawanie kluczy do pomieszczeń i nadzór nad ich zwrotem i przechowywaniem.

- stała troska o porządek , czystość i estetykę  w budynku ADA i terenu wokół.

 

Wymagania:

Chęć do pracy, sumienność, dyspozycyjność (praca też w  weekendy)

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia - wynagrodzenie godzinowe – 21,00 brutto

- miesięczny wymiar godzin pracy: około 160 godzin.

- możliwość późniejszego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 

CV prosimy składać w sekretariacie DK „Włochy”, ul B. Chrobrego 27 Warszawa

w godz.9.00-16.00 lub mailowo sekretariat@dkwlochy.pl  do 19.08.2020r

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie.

 

CV powinno być opatrzone:

Podstawowa klauzula zgody, niezbędna, aby uwzględnić ofertę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Domu Kultury Włochy.

Klauzula zgody pozwalająca na zachowanie oferty do ewentualnego wykorzystania w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - opcjonalna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Dom Kultury Włochy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Domu Kultury Włochy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (podstawowa)

Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.

Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w życiorysie (CV) lub podaniu o pracę, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, uszczegółowionym w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane złożone poza ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym i nie wykorzystane podczas żadnego postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury Włochy
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Piechocka
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:161

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-07-30 16:35:26Michał KamińskiWprowadzenie informacji o ofercie pracy na stanowisku portieraPraca na stanowisku "portier"