Praca na stanowisku "Instruktor wokalny"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2020

Dom Kultury „Włochy”  zatrudni w Artystycznym Domu Animacji – filii DK „Włochy” osobę na stanowisko Instruktora wokalnego.

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

- nieposzlakowana opinia i wysoka kultura osobista

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktor

- wykształcenie muzyczne minimum średnie (mile widziani absolwenci kierunków wokalnych)

- wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

- znajomość obsługi komputera

- obszerna wiedza z zakresu emisji głosu

- min. 3 letnie doświadczenie w nauce śpiewu dzieci i młodzieży

- umiejętność gry na fortepianie

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka angielskiego

- komunikatywność i poczucie odpowiedzialności

- doświadczenie sceniczne i estradowe

- umiejętność aranżowania harmonii wielogłosowej

- doświadczenie w prowadzeniu zespołów wokalnych

 

Warunki zatrudnienia:

- Umowa o pracę

- ½ etatu

 

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie zajęć muzycznych indywidualnych oraz zespołów wokalnych, akompaniowanie dla grup muzycznych.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

- kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

- kopię dokumentów potwierdzajaących zdobyte kwalifikacje

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

CV prosimy składać mailowo sekretariat@dkwlochy.pl  do 30.10.2020r
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CV powinno być opatrzone:

Podstawowa klauzula zgody, niezbędna, aby uwzględnić ofertę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Domu Kultury Włochy.

Klauzula zgody pozwalająca na zachowanie oferty do ewentualnego wykorzystania w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – opcjonalna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Dom Kultury Włochy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Domu Kultury Włochy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (podstawowa)

Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.

Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w życiorysie (CV) lub podaniu o pracę, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, uszczegółowionym w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane złożone poza ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym i nie wykorzystane podczas żadnego postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:Violetta Wacławek
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:249

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-10-22 13:48:13Michał KamińskiWprowadzenie informacji o ofercie pracy na stanowisku Instruktora wokalnegoPraca na stanowisku "Instruktor wokalny"