Klauzula informacyjna wnioski i skargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2022

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
W związku z otrzymanym wnioskiem, skargą, żądaniem lub innym pismem, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

  1. Administratorem danych jest Dom Kultury „Włochy”, ul. Chrobrego 27, 02-479 Warszawa, email: dwk@dkwlochy.pl, tel. (22) 863 73 23,. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl.
  2. Dane są przetwarzane w celach związanych z obsługą wniosku, skargi, żądania lub innego pisma, w tym w celu wysłania odpowiedzi i dalszej korespondencji w zgłoszonej sprawie, na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub, w braku takiego obowiązku, na podstawie Pani / Pana zgody, wynikającej z faktu nadesłania pisma.
  3. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu jest warunkiem rozpatrzenia wniosku lub skargi.
  4. Dane przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących Dom Kultury przepisów o archiwizacji.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Domu Kultury w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Dane mogą być również udostępnione organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku lub skargi a także innym organom, jeżeli jest niezbędne do uzyskania materiałów lub wyjaśnień potrzebnych do rozpatrzenia wniosku lub skargi.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu. W przypadku gdy przetwarzanie oparte jest o zgodę, może ona być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.
  7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury "Włochy"
Data utworzenia:2022-09-29
Data publikacji:2022-09-29
Osoba sporządzająca dokument:Karol Górski
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:841

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-29 09:21:59Michał KamińskiWprowadzenie klauzuli informacyjnej wnioski i skargiKlauzula informacyjna wnioski i skargi